כוכבים ועיגולים

כאשר דירוג באתר שלנו מיוצג על ידי סימן של כוכב/כוכבים, זה אומר שזהו דירוג רשמי שבו מקום האירוח מוכר באופן רשמי. כאשר הדירוג מיוצג על ידי סימן של עיגול/עיגולים, זה מצביע על כך שמקום האירוח העניק את הדירוג הזה באופן עצמאי ולא ממקור רשמי.

עדין צריך עזרה? צור קשר צור קשר