הבדל במחיר / פער במחיר

כל המחירים המופעים באתר נשאבים ישירות מאתרי ההזמנות המופיעים אצלנו באתר. במידה וראית משהו שהוא אינו כשורה, אנו ממליצים לך לסגור את כל הטאבים הפתוחים בדפדפן ולנקות את היסטורית הדפדפן. פעולה זו תסייע בהצגת מחירים נכונים באתר שלנו ובאופן כללי תסייע גם בעת הגלישה באתרים אחרים. בנוסף, כך ניתן יהיה לוודא שאי ההתאמה אינה נובעת מהמכשיר / דפדפן שלך. במידה ואי ההתאמה במחיר ממשיכה להופיע, אנא צור עמנו קשר דרך צור הקשר בתחתית העמוד ונשמח לבדוק את הנושא עבורך.

עדין צריך עזרה? צור קשר צור קשר